Videók

Hawaii Hula Tánc

Tudástár

MAUNA KEA
MAUNA KEA : A világ legmagasabban fekvő természeti temploma
Pele: a tűz és a vulkánok istennője
Kukui dió - Hawaii hula tánc
A kukui dió

Hawaii masszázsok oktatása

  Hawaii Hula

  A Hawaii Hula története

  A következő oldalakon a Hawaii Hula tánc történetét, legjelentősebb korszakait és a fejlődésében fontos szerepet játszó személyeket szeretném röviden bemutatni. Megjelölöm azokat a forrásokat is, amik lehetővé teszik, hogy igény szerint bárki bővebb információkat szerezzen a témában. (Jelenleg angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.) Emese

  A legenda:

  A Hula tánc kialakulásának valódi körülményeit homály fedi. Mivel a Hawaii-szigetek egyike a Föld legelszigeteltebb helyeinek, felfedezésükig a világ nem is tudott a hawaii nép, kultúra és a Hula tánc létezéséről. Írott nyelv hiányában a hawaii őslakosok generációi énekeken és táncokon keresztül adták át emlékeiket és történeteiket. Emiatt családonként és szigetenként is sok különböző elbeszélés maradt fenn arról, hogyan alakult ki a Hula tánc, és ki volt az első Hula táncos.
   
  A legelterjedtebb eredettörténet Pele, a tűz és a vulkánok istennőjének legendájához, valamint húgához Hi’iaka-hoz fűződik:
   
  Úgy tartják, Hi’iaka istennő és az ő legjobb barátnője, Hopoe hozták el a Hula táncot a hawaii embereknek.
   
  Hi’iaka és Hopoe a legkedvesebb barátok voltak és sok időt töltöttek a Nagy Sziget misztikus, ősöreg erdeiben. Amikor az erdőben jártak, mindig tisztelettel és szelíden bántak annak minden teremtményével. A fák árnyékában pihenve hallgatták a fák susogását, a madarak énekét, a patakok morajlását és csodálták a faágak ringását- mintha az erdőnek saját nyelve lett volna. Azt kívánták, bárcsak értenék ezt a titokzatos nyelvet.
  Laka, az erdő istennője látta, mennyire kedveli a két barátnő a szépséges természetet és úgy döntött, meghálálja tiszteletüket és szeretetüket: Hopoe álmában megértette az erdő nyelvét. A ringó ágak történeteket meséltek, amiket a szél dallamai kísértek, a kövek görgése pedig a dobok ritmusát idézte. Mikor felébredt elmesélte álmát Hi’iaka-nak. Ezután a két barátnő Laka istennő jóvoltából képes volt megérteni a természet nyelvét és történeteit, amiket kecses táncmozdulatok kíséretében meséltek tovább.
   
  Egy nap Pele unatkozott és megkérte testvéreit, szórakoztassák őt. Egyedül Hi’iaka volt az, aki előlépett és egy csodás Hula táncot adott elő, mindenkit lenyűgözve…
   
  Azóta is több száz Hula tánc mesél Pele, Hi’iaka, Hopoe és a hawaii istennők történeteiről.

  A kezdetek:

  A Hula maga a Hawaii történelem: népművészet és költészet tánccal kifejezve.
   
  Több mint egy egyszerű tánc: a mozdulatokat dalszövegek kísérik, amik a táncosok mozgását, a történet mesélését irányítják. Amíg az imákat (oli, pule) és énekeket (mele) önmagukban is előadták, a Hula-t soha nem táncolták szóbeli kíséret nélkül. A tradicionális táncokban elsődlegesen a dal volt a figyelem középpontjában, maga a tánc csak az éneket követte és támogatta.
   
  A dalok istenek és istennők legendáiról mesélnek, tiszteletben álló uralkodók származását és hőstetteit, a hawaii nép történelmét örökítik meg, de szólnak hétköznapi dolgokról is: a természet szépsége, egy gyönyörű virág, a szerelem is gyakori témái a Hula táncoknak.
   
  A tradicionális tánc (hula kahiko) elsősorban szakrális jelleggel bírt, de nem csak vallási ceremóniák részét képezte. Fontos szerepet játszott gyógyító rituálékban, a természettel való összekapcsolódást segítette és az uralkodók vagy a köznép szórakoztatására is szolgált. A születéstől a halálig a földi lét minden fontos eseményét tánccal ünnepelték, örökítették meg.
   
  A Hula táncban minden mozdulat összhangban van: a talpak stabilan a földhöz kapcsolódnak, a lépéseket a csípő folyamatos mozgása követi. A karok és kezek történetet mesélnek, a táncos figyelme pedig a kezek mozgását- és ezáltal az általuk előadott történetet követi.
   
  A táncosok Hula iskolákban (halau) tanultak, amik sok esetben az uralkodók (ali’i) anyagi támogatását élvezték. A tanulók (haumana) a tanár (kumu hula; kumu= a tudás forrása) felügyelete alatt, szigorú rendben gyakoroltak különleges előírásokat és szent (kapu) szabályokat követve: különleges figyelmet kellet fordítaniuk a személyes higiéniára, kerülniük kellett bizonyos ételek fogyasztását és a nemek közti érintkezést. A táncosok két csoportba voltak osztva: az `olapa, vagyis a tehetséges táncosok és a ho`opa`a, a zenészek és énekesek csoportjába. Egy őr (ho`oulu) állt a halau ajtajában, hogy beengedje és megáldja a belépő tanulókat, ügyeljen a rendre és frissen tartsa a Laka istennőnek szánt felajánlásokat az oltáron. A táncosok különböző szertartások és a rituális lakomát (’ailolo) követően adtak számot tudásukról az `uniki-nek nevezett vizsgán.
   
  Férfiak és nők egyaránt táncoltak, mindkét nem ugyanazt a tradicionális öltözéket viselte.
  A pa`u -t  (több méternyi, fakéregből, ti vagy banánlevélből készített finom anyag) a csípő köré tekerve, férfiaknál ágyékkötő (malo) felett viselve. Fejüket és felsőtestüket lei-k fedték (különböző növényekből, virágokból, termésekből vagy kagylókból készült koszorúk és füzérek), csuklójukon és bokájukon is bálnacsontból, állati fogakból készült díszek voltak (kupe`e), melyek csörgése a zene ritmusát követte.
   
  A Hula tánc évszázadokon keresztül, külső hatásoktól elzárva fejlődött, amíg 1778-ban Cook kapitány és legénysége meg nem érkezett Hawai’i-ra. A szigetek felfedezését követő változások a hawaii társadalomra és kultúrára is nagy hatással voltak.   
   
   
   
  A következő korszakok kerülnek hamarosan bemutatásra:
   
  A Hawaii-szigetek felfedezése
  Kamehameha király halála és a kapu felbomlása
  A misszionáriusok hatása
  Kalakaua király és a Hula reneszánsza
  Az 1970-es évektől napjainkig 
   
  Források:

  The art of the Hula, Allan Seiden [2001]
  The Hula: a revised edition, Jerry Hopkins [2011]
  Unwritten Literature of Hawaii,  Nathaniel B. Emerson, [1909]

  http://www.huna.org/html/hula_th.html
  http://www.hawaiihistory.org/index.cfm?fuseaction=ig.page&CategoryID=288